Tagozat program: EPID

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Clinical and theoretical epidemiology 1. blokk
Elnök: Dr. Mikó Irén, Speker Marianna
Helyszín: Szülészeti Klinika
2014. február 21.
9:00 - 10:30

Előadó Előadás címe
1. Speker Marianna Antitrombin Budapest 3 mutáció alapító hatásának igazolása genetikai markerekkel a magyarországi thrombophiliás populációban
2. Komáromi Erzsébet Clostridium difficile – figyelőszolgálat tapasztalatai egy megyei kórház beteganyagában
3. Erfán Ágnes A Debreceni Egyetemen központi idegrendszeri daganatok miatt kezelt gyermekbetegek epidemiológiai vizsgálata
4. Ulu, Udonsi The Knowledge, Attitude and Practices of Health workers in Niger State to HIV/AIDS Patients.
5. Óbert Marianna Egészséges és krónikusan beteg óvodáskorú gyermekek egészségügyi félelmei és a Teddy Maci Kórház, mint lehetséges prevenciós módszer
6. Kovács Attila Diabétesz indikátorok kinyerése MedSol klinikai adatbázisból
Clinical and theoretical epidemiology 2. blokk
Elnök: Dr. Mikó Irén, Pintye Diana
Helyszín: Szülészeti Klinika
2014. február 21.
10:45 - 12:15

Előadó Előadás címe
7. Pintye Diana A koraszülések demográfiai háttere
8. Viszlai Aida Összehasonlító adatok a sebészi bemosakodási kézmozdulatok hatékonyságának ellenőrzése során a III. éves orvostanhallgatók körében
9. Dr. Kolozsváriné Harsányi Szilvia Szervezeti kultúra és vezetői attitűd vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
10. Harko Brigitta Dohányzási szokások felmérése fiatalkorúak körében Karcag és környékén
11. Karczagi Lilla A mentális betegekhez való viszonyulás vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
12. Gergely Gábor Az Onkológiai Tanszéken 2008-ban megjelent új colorectalis tumoros betegek jellemzői, túlélési adatainak vizsgálata

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program