Tagozat program: Klin-2

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Bőrgyógyászat, onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia 1. blokk
Elnök: Dr. Remenyik Éva, Szödényi Annamária
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 22.
08:30 - 09:45

Előadó Előadás címe
1. Szödényi Annamária Az imiquimod-indukálta psoriasis jellemzése PARP-1 knockout egérmodellen
2. Gaál Zsuzsanna Mikro-RNS-ek és szerepük hematológiai malignus betegségekben
3. Czifra Anita Gertrúd A zsíranyagcsere eltérés és a psoriasis kapcsolata a DEOEC Bőrgyógyászati Klinika beteganyagában
4. Kovács Zita A pigmentsejtes léziók differenciáldiagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata nagyszámú naevus esetén
5. Kovács Nóra Recidív basalioma és új tumor kialakulási gyakorisága 10 éves követési periódusban - retrospektiv vizsgálat a DEOEC Bőrklinikán
Bőrgyógyászat, onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia 2. blokk
Elnök: Dr. Szegedi Andrea, Kaáli Eszter
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 22.
10:00 - 11:15

Előadó Előadás címe
6. Kaáli Eszter Hematológiai szövődmények felmérése SLE-ben
7. Shekoni, Olamide Photodynamic therapy of actinic keratosis - Case presentations
8. Orosz Viktória Multiplex tüdőtumorok operatív ellátási stratégiája, túlélési adatok, klinikai tapasztalataink
9. Gergely Melinda Pozitív interim 18FDG- PET/CT prognosztikai szerepe Hodgkin lymphomában
10. Árokszállási Tamás Az időskori (60 év feletti) heveny myeloid leukaemia kezelése során szerzett tapasztalatok a DEOEC Belgyógyászati Intézet Haematológiai Tanszéken a 2007-2012 közötti időszakban
Bőrgyógyászat, onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia 3. blokk
Elnök: Dr. Szegedi Andrea, Nagymihály Richárd
Helyszín: Szülészeti Klinika
2013. február 22.
11:30 - 12:45

Előadó Előadás címe
11. Nagymihály Richárd Thrombin Potential, a new measure of hypo- and hypercoagulability state. Can whole blood be used reliably?
12. Új-Tózsa Anikó A tüdőfibrózis kialakulásának kockázata tüdőtumoros betegeknél
13. Deák Beáta "Laseres" szőrtelenítés hatékonysága és mellékhatásai: klinikai összehasonlító vizsgálat
14. Virga József Az onkoterápia effektivitása glioblasztómás betegeknél saját beteganyagon
15. Mohácsi Liza A csontvelői vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor (PDGFR) expresszió klinikai aspektusa egyes onkohematológiai kórképekben

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program