Tagozat program: EPI

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Klinikai és elméleti epidemiológia 1. blokk
Elnök: Dr. Cseri Julianna, Bárány Beatrix
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2015. február 12.
15:45 - 17:00

Előadó Előadás címe
1. Bárány Beatrix A folsav bevitel vizsgálata kérdőíves felmérés alapján
2. Csőke Nóra "Aging Male" felmérés magyar férfi populációban
3. Gargya Tibor Orvostanhallgatók életmódjának és táplálkozási szokásainak felmérése
4. Bakai Rita Az elhízás kialakulásában szerepet játszó lakókörnyezeti tényezők szubjektív megítélése
5. Illés Adrienn Az elhízás kialakulásában szerepet játszó lakókörnyezeti tényezők objektív megítélése
Klinikai és elméleti epidemiológia 2. blokk
Elnök: Dr. Cseri Julianna, Németh Éva
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2015. február 12.
17:15 - 18:15

Előadó Előadás címe
6. Németh Éva Plasztikai beavatkozáson átesett nők, kötődési és önértékelési dimenzióinak, evolúciós alapú összehasonlító vizsgálata
7. Kovács Attila Diabétesz szövődmények és társbetegségek előfordulásának kinyerhetősége
8. Váradi Alexandra Kockázatészlelést befolyásoló tényezők kérdőíves vizsgálata
9. Gáll Tibor Diabetes mellitus ellátás indikátorainak kinyerése klinikai adatbázisból

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program