Tagozat program: LMM

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia 1. blokk
Elnök: Dr. Muszbek László, Sarkady Ferenc
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2015. február 12.
08:15 - 09:30

Előadó Előadás címe
1. Sarkady Ferenc Lokális hemostasis rendellenességek a fibrilláló pitvarban
2. Somodi Laura XIII-as faktor szintek és polimorfizmusok hatása a mélyvénás trombózis kockázatára
3. Kövy Petra Alpha-2 plazmin inhibitor-fibrinogén komplex mennyiségének meghatározása humán plazmában
4. Barta Alexandra Paroxysmalis nocturnalis hemoglobinuria áramláscitometriai és morfológiai vizsgálata
5. Kiss Alexandra Krónikus lymphocytás leukémiában szenvedő betegek immunfenotípus-jegyeinek és prognosztikai markereinek vizsgálata
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia 2. blokk
Elnök: Dr. Kappelmayer János, Birinyi Zsófia
Helyszín: Belgyógyászati Intézet, A épület
2015. február 12.
09:45 - 11:00

Előadó Előadás címe
6. Birinyi Zsófia Immungenetikai vizsgálatok Sjögren-szindrómában: Az interleukin-6 gén -174 G/C polimorfizmusának vizsgálata a magyar populációban
7. Szabó Katalin Anti-Jo1 pozitív antiszintetáz szindrómás betegeink klinikai és laboratóriumi paramétereinek vizsgálata
8. Vig Ildikó Az interleukin-6 gén -572 G/C polimorfizmusának szerepe a Sjögren-szindróma patomechanizmusában
9. Lőrinczy Alexandra Candida fajok azonosítása hemokultúrából, fluoreszcens in situ hibridizációval és MALDI-TOF tömegspektrometriás módszerrel
10. Megyeri Andrea Aminoglikozid rezisztencia gének eloszlásának összehasonlítása egy intenzív osztály Escherichia coli és Pseudomonas aeruginosa izolátumaiban

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program