Tagozat program: Klin-5

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia 1. blokk
Elnök: Dr. Balla György, Ujhelyi Flóra
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 21.
08:30 - 10:00

Előadó Előadás címe
1. Ujhelyi Flóra A szájon át adott cukoroldat hatása az újszülöttkori fájdalompercepcióra
2. Szödényi Annamária Genomikai vizsgálatok fontossága a progeroid szindrómák diagnosztikájában
3. Szűcs Ágnes A DEOEC-en kezelt ROP-os betegek: Kezelési standardok változása
4. Baksa Nikoletta A Quantiferon teszt jelentősége a látens TBC kimutatásában biológiai terápiában részesülő betegek esetén
5. Incze Marietta Ildikó Toxikológia "gyerekszemmel" , A DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet Sürgősségi Osztályán előfordult intoxikált esetek összefoglalása
6. Kovács Krisztina A lázgörcs prehospitalis és hospitalis ellátása
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia 2. blokk
Elnök: Dr. Oláh Éva, Pete Dóra
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2013. február 21.
10:15 - 11:30

Előadó Előadás címe
7. Pete Dóra Érnövekedési faktorok vizsgálata és a koraszülött utóbetegségek
8. Czibere Andrea A vascularis endothelialis növekedési faktor szintjének változásai koraszülött és érett súlyú csecsemőkben
9. Murai Csilla Az újszülöttek és koraszülöttek szülőszobai ellátása régiónkban a 2011-es ajánlások tükrében
10. Pandita, Ankur Plasma methotrexate levels and toxicities in children with acute lymphoblastic leukemia treated with two different doses of methotrexate.
11. Szabó Irén A tuberkulózis infekciókontroll vonatkozásai

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program