Tagozat program: IMM

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Kísérletes immunológia, mikrobiológia 1. blokk
Elnök: Dr. Biró Tamás, Sütő Máté István
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2015. február 12.
08:00 - 09:15

Előadó Előadás címe
1. Sütő Máté István HOFI knock out és vadtípusú egércsontvelői eredetű makrofágok IFN-gamma válaszainak vizsgálata
2. Dóra Fanni A mammalian target of rapamycin (mTOR) szabályozó szerepe a Toll-like receptor 7/8 jelátviteli útvonal működésében humán dendritikus sejtekben
3. Guti Eliza Humán szérum komponensek parlagfű pollen eredetű reaktív oxigéngyök elimináló képességének vizsgálata
4. Szabó Anikó Szecernált IAP antagonisták, mint az immunválasz szabályozói
5. Miltner Noémi Dendritikus sejt funkciók módosítása mesenchymális stroma sejtek által
Kísérletes immunológia, mikrobiológia 2. blokk
Elnök: Dr. Rajnavölgyi Éva, Dihel Diána
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2015. február 12.
09:30 - 10:45

Előadó Előadás címe
6. Dihel Diána Tejsavbaktériumok hatása humán monocita eredetű dendritikus sejtek funkcionális sajátságaira
7. Szabó Brigitta Az IFNγ citokin NOD2 stimulációra kifejtett hatásának vizsgálata humán monocita eredetű dendritikus sejtekben
8. Varga Zsófia Kommenzális bélbaktériumokkal és Toll-szerű receptor ligandumokkal aktivált humán monocita-eredetű dendritikus sejtek immunválaszának molekuláris szintű vizsgálata
9. Kozenkai Lívia Fotoferezis kezelés hatásának vizsgálata szisztémás szklerózisban
11. Becsei Ágnes A koffein szerepének vizsgálata humán makrofágok gyulladásos folyamataiban
Kísérletes immunológia, mikrobiológia 3. blokk
Elnök: Dr. Kónya József, Váradi Angéla
Helyszín: In Vitro Diagnosztikai Tömb
2015. február 12.
11:00 - 12:00

Előadó Előadás címe
12. Váradi Angéla Binary toxin pozitív Clostridium difficile törzsek előfordulása a Debreceni Egyetem klinikáin
13. Szarvas Tímea A nekrotikusan elhalt sejtek makrofágok általi fagocitózisa
14. Oláh Nikolett HPV31 E6 variánsok funkcionális analízise
15. Abbasabadi, Sareh Role of 8-oxoG in pollen-induced allergic airway inflammation

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program