Tagozat program: CHEM

Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.

Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.

Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 1. blokk
Elnök: Dr. Borbás Anikó, Molnár József Dénes
Helyszín: Elméleti Tömb
2015. február 12.
08:00 - 09:15

Előadó Előadás címe
1. Molnár József Dénes Géncsendesítő oligopeptid-nukleozidok
2. Balogh Gábor Az antithrombin III – pentaszacharid komplex kialakulásának és az antithrombin III alap inhibíciós potenciáljának modellezése
3. Pénzes András Ciszteinhez kapcsolt adenozin származékok szintézise
4. Varga Eszter Antitrombotikus hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise
5. Lisztes Andrea A fokhagyma és feketefokhagyma hatásainak vizsgálata iszkémia/reperfundált patkány szívizomban.
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 2. blokk
Elnök: Dr. Vecsernyés Miklós, Szűcs Zsolt
Helyszín: Elméleti Tömb
2015. február 12.
09:30 - 10:30

Előadó Előadás címe
6. Szűcs Zsolt Félszintetikus glikopeptid-antibiotikumok előállítása és vizsgálata multirezisztens baktériumtörzsek ellen
7. Szilágyi Eszter Szénhidrát-alapú, nitrogén-tartalmú triciklusok szintézise műszeres és biológiai vizsgálatokhoz
8. Gyöngyösi Tamás A gyógyszerészi gondozás adta lehetőségek a dohányzás elleni küzdelemben - egészségpolitikai, gyakorlati és gazdasági szempontok
9. Puhl Eszter Ciklodextrin-siRNS polyplex hordozórendszer formulálása és vizsgálata
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 3. blokk
Elnök: Dr. Halmos Gábor, Sinka Dávid Zsolt
Helyszín: Elméleti Tömb
2015. február 12.
10:45 - 11:45

Előadó Előadás címe
10. Sinka Dávid Zsolt Szilimarin kioldódásának vizsgálata hidrofil mátrix tablettákból
11. Takács Dóra Gamma-ciklodextrin származékok vizsgálata Caco-2 sejtvonalon
12. Kovács Zoltán PLGA nanopartikuláris gyógyszerhordozó rendszerek előállítása és vizsgálata
13. Molnár Krisztina Homeopátiáról nyíltan

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program