A 2011/2012. tanévi helyi TDK konferencia díjazottjainak listája

Anatómia, hisztológia, morfológia, patológia, igazságügyi orvostan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Hajdú Tibor
Kiscsatári Laura
A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében 1. díj
Sütő Renáta
A hialuronsav és a hialuronsavreceptorok szerepe humán melanoma sejtvonalak migrációja során 2. díj
Szentléleky Eszter
Radvánszki Ágnes Anna
A PACAP kivédi az oxidatív stressz káros hatásait a differenciálódó porckultúrákban 3. díj
Gaál Zsuzsanna
A nucleus spinalis lateralis intracellularisan jelölt neuronjainak 3D rekonstrukciója különdíj
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, mellkas-, hasi és plasztikai sebészet, traumatológia, ortopédia, kísérletes sebészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Farkas Eszter
A szérum procalcitonin szintjét befolyásoló tényezők szívműtét után 1. díj
Varga Zsolt
A splenectomia helye az ITP modern terápiájában 2. díj és az Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáét különdíja
Szerencsi Dávid
A konstans áramlási technika használhatósága az egy tüdős lélegeztetés során az alsó inflexiós pont meghatározására 3. díj
Bakó Tamás
Gerincimplantátumok rögzítésére szolgáló csavarok feszítő nyomatékának mérése az Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáét különdíja
Biokémia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Botó Pál
Embrionális őssejt eredetű dendritikus sejt előalakok fejlődésének szabályozása a Hoxa4 és Hoxb4 gének bekapcsolásával 1. díj
Pohóczky Krisztina
Musculus longissimus dorsi proteomikai elemzése különböző genotípusú növendék kosoknál 2. díj
Tarjányi Zoltán
Új metodikai módszer kidolgozása miofibrilláris óriásfehérje elválasztására. 3. díj
Csumita Mária
Az arachidonsav szerepe a zsírsejt differenciáció során különdíj
Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Futó Szilvia Zsuzsanna
Az Oculus Pentacam HR non-kontakt készülék, és az Oculus Park 1 non-kontakt pachyméter összehasonlítása a centrális szaruhártyavastagság mérésében 1. díj
Kósa Péter
Melanoma malignumban alkalmazott IFN-alfa kezeléssel szerzett tapasztalatok 2. díj és a Magyar Dermatológiai Társaság különdíja
Barta Ivett
Meibom mirigy diszfunkció, mint a száraz szem háttere endokrin orbitopathiában 3. díj
Lipécz Ágnes
Az emberi szem alkalmazkodásának szubjektív és objektív vizsgálata különdíj
Szemán Andrea
A cutan melanoma malignum klinikopathologiai tényezői prognosztikai szempontból a Magyar Dermatológiai Társaság különdíja
Elektrofiziológia, biofizika, funkcionális celluláris képalkotás, bioinformatika, számítógépes modellezés tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Zákány Florina
Van-e zárt állapotból történő inaktiváció Shaker típusú kálium csatornákban? 1. díj
Vincze János
Koffein és depolarizáció hatására kialakult kalcium sparkok időbeli és térbeli sajátságai 2. díj és a Soft Flow Kft. különdíja
Sebestyén Veronika
Kv1.3 csatornák mobilitásának vizsgálata T sejteken fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával 3. díj
Szalókiné Kovács Krisztina
Mikroszkópos módszerek a Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálatára a Magyar Élettani Társaság különdíja
Élettan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Csípő Tamás
Fülöp Gábor Áron
A tranziens receptor potenciál melastatin-4 (TRPM4) vaszkuláris biológiai szerepe 1. díj
Fülöp Gábor Áron
Csípő Tamás
A rho-kináz aktiváció szerepet játszik a magas vérnyomás kialakításában állatmodellben 2. díj
Aranyász Andrea
Czakó Nóra
A zsírsavamid-hidroláz gátlószerei csökkentik a humán szebociták lipidtermelését 3. díj
Koncz Szilvia
Rácz Tünde
Fokozott miokardiális foszfodiészteráz 5 expresszió hatása a szívizomsejtek kontraktilis tulajdonságaira a Magyar Élettani Társaság különdíja
Endokrinológia, nephrológia, gastroenterológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Halász Adrienn
Mannóz-kötő lektin szintek szerepe a coeliakia kialakulásában és klinikai megjelenési formáiban 1. díj
Molnár László
Anti-neutrofil citoplazmatikus antitestek vizsgálata májcirrhosisos betegekben 2. díj
Pinyáskó Szvetlána
Poszttranszplantációs diabetes mellitus 3. díj
Molnár Andrea
Crohn-betegség és Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP): egy potenciális kórokozó vizsgálata betegeinkben különdíj
Fogorvostudományok, szájsebészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Hrubi Edit
BMP-2 bioaktivitásának vizsgálata humán embrionális szájpadlásból származó mesenchymális preosteoblast sejteken 1. díj
Molnár Lilla Andrea
Fogászati tömőanyagok zsugorodásának műszeres vizsgálata 2. díj
Kelemen Máté
Formaldehid és Benzoil-Peroxid Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) Spektrószkópos vizsgálata 3. díj
Szendrei Balázs
Peroxidok hatása humán fogzománcra különdíj
Gyógyszertudományok tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Tajti Gábor
Permeabilitási és citotoxicitási vizsgálatok gyulladási mediátorokkal kezelt in vitro bélhám modellen 1. díj
Tudlik Zsuzsa
A meggymag-kivonat kardioprotektív hatásainak vizsgálata 2. díj
Pák Krisztián
A nukleozid transzport gátlás kettős hatása az adenozin dózis-hatás görbéjére, és ennek jelentősége a tengerimalac pitvari A1 adenozin receptor rezerv meghatározásában az adenozin által kiváltott negatív inotróp hatást illetően 3. díj
Kovács Tamás
L-iduronsav szintézise 1C4 konformációban rögzített D-glükuronsavból különdíj
Hematológia, hemosztazeológia, onkológia, kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, neurovaszkulásris medicina, szívsebészet) tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Posta Niké
A Hem és Met-Hem vérszérumban végbemenő transzportfolymatainak követése kromatográfiás és atomspektrometriás módszerrel 1. díj
Grabicza Anita
Veres Gergő
Vastúlterhelés vizsgálata MRI módszerrel politranszfundált gyermek betegekben 2. díj
Sipos Éva
A 4-es kromoszóma aneuploidiájának jelentősége uvealis melanomában 3. díj
Ambrus Csilla
EGFR-gátló kezelések hatékonysága áttétes colorectalis tumorokban különdíj
Mandzák Adrienn
Reszinkronizációs kezelésben részesülő, szívelégtelenségben szenvedő betegek echocardiographiás követése különdíj
Jelátvitel, kísérletes onkológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Tóth Gábor
F(ab)2 fragmentumok készítése humanizált anti-ErbB2 antitestekből, és in vitro összehasonlító vizsgálatuk 1. díj
Jobanputra, Ravi
Histone 3 phosphorylation is limited to dividing cells and represents mitotic index in histological preparations in malignant lymphoma 2. díj
Joós Gergely
Az LXR receptor aktiváció szerepének vizsgálata a makrofágok apoptotikus sejtfelvétele során 3. díj
Kárász Orsolya
Katona Vencel
A protein kináz C rendszer szerepe a TRPC6 ioncsatorna működésének szabályozásában egér és humán podocytákon különdíj
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina, sugárterápia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Smanykó Viktor
Irradiatio indukálta második tumorok előfordulása a DEOEC Sugárterápia Tanszéken az 1963-2011 között kezelt betegek adatai alapján 1. díj
Kántor Nikolett
Szájnyálkahártya sejtek autofluorescenciájának vizsgálata radiotherapia indukált mucositisben 2. díj
Dobrai Dániel
Fehérállományi eltérések vizsgálata diffúziós tenzor képalkotással magasan funkcionáló autistákban 3. díj
Oszlánszki Attila
CT vizsgálatok sugárzási dózisainak összehasonlító analízise kölönböző gyártók készülékei esetén különdíj
Kísérletes immunológia, mikrobiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Balajthy András
Pethő Zoltán Dénes
A koleszterin bioszintézis örökletes zavara (SLO szindróma) módosítja a limfociták Kv1.3 csatornáinak működését és a sejtek proliferációját 1. díj
Kiss Máté
Subcutan B16 melanoma tumor növekedésének vizsgálata STAT-6 hiányos egérben 2. díj
Murnyák Balázs
Egy CD14/Fc fúziós fehérje kötődése baktériumokhoz 3. díj
Deák Beáta
Az aloevera immunmoduláló hatása humán macrophagokon különdíj
Klinikai és elméleti epidemiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Pálinkás Anita
Agydaganatok incidenciája, mortalitása, valamint ezek viszonyának alakulása hazánkban 1. díj
Valkó Zsuzsanna
Genetikai asszociációs vizsgálatok a PPARγ génben található egyetlen nukleotid polimorfizmusok és a Colitis ulcerosa és Crohn betegségek kialakulása közötti kapcsolat kimutatására 2. díj
Szőllősi Gergő József
A malignus melanoma epidemiológiai viszonyainak alakulása Magyarországon a kórházi teljesítmény-elszámolási rekordok alapján 3. díj
Dombrádi Viktor
A cigarettafogyasztás és az alsó légúti daganatos betegségek közötti összefüggés vizsgálata az európai populációban különdíj
Juhász Judit
Csizmadia Enikő
Acne vulgaris hátterében álló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata kérdőíves felmérés segítségével különdíj
Klinikai immunológia, reumatológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Futó Gábor Dániel
A rheumatoid arthritis varázsszőnyegei: Betegség aktivitási indexek vizualizációja 1. díj
Chen, Ji Qing
Vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with Sjögren's syndrome 2. díj
Horváth Györgyi
Myocarditises eseteink klinikai és immunszerológiai jellemzői 3. díj
Németi Nóra
Idegrendszer elleni antitestek vizsgálata gluten szenzitív enteropathiás betegekben a Magyar Immunológiai Társaság különdíja
Szankai Zsuzsanna
Tumorral társult myositisek sajátosságai a Magyar Immunológiai Társaság különdíja
Laboratóriumi medicina és klinikai mikrobiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Hudák Renáta
BCR-ABL fúziós protein gyors kimutatása áramlási citometriai módszerrel 1. díj
Jakab Péter
Integronon kódolt antibiotikum rezisztencia gének előfordulása nozokomiális eredetű, multirezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsekben 2. díj
Bojcsuk Dóra
Beta-thalassaemia mutációs spektrum Kelet-Magyarországon 3. díj
Esze Regina
Herediter spherocytosis és stomatocytosis laboratóriumi diagnosztikájának algoritmusa különdíj
Mitchell, Joel
Interference of erythrocytes on the measurement of thrombin generation, a universal test of hypercoagulability különdíj
Molekuláris biológia, fejlődésbiológia, genetika, genomika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Mikler Boldizsár
Intraventricularis mikroinjekció és elektroporáció alkalmazása a gerincvelői hátsó szarv fejlődésének vizsgálatában patkányembriókban 1. díj
Clarke-Okah, Ibinabo
Effect of TG2 on inclusion formation in a cell model of protein misfolding and aggregation 2. díj
Papp Diána
Dystrophin deléciók pontos méretmeghatározása Duchenne izomsorvadásban 3. díj
Sziszkosz Nikolett
Dzsudzsák Erika
DHCR7 gén mutációk kimutatása új generációs DNS szekvenálással különdíj
Neurológia, idegsebészet, pszichiátria, gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kiss Alexandra
Microembolic signal detection during different left atrial ablation techniques for atrial fibrillation. Relationship with postoperative cognitive function. 1. díj
Bányász Edina
Diabeteses gyermekek egészségfüggő életminőségének felmérése 2. díj
Kelemen Péter László
Szkizofrénia és kényszertünetek. Komorbiditás vagy a betegség része? 3. díj
Poór Marianna
Diabeteses ketoacidosis hajlamosító tényezői gyermek- és serdülőkorban különdíj
Zele Zsuzsa
Ventriculosubgalealis shunt alkalmazása koraszülöttek posthemorrhagiás és postinfectiosus hydrocephalusának kezelésében különdíj
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Takashi Matsumoto
Environmental and occupational risk of the pyrethroid insecticide phenothrin 1. díj
Balázs Máté Ádám
A serdülőkori alkoholfogyasztást befolyásoló tényezők változása 2008 és 2010 között Makón 2. díj
Gyöngyösi Tímea
Kurtyán Tímea
Magyar orvostanhallgatók lelki egészségének javítása 3. díj
Vincze Ferenc
Folsavbevitellel kapcsolatos attitűd vizsgálata várandósok körében különdíj
Berezvai Eszter
Terhes nők fogamzásgátlási ismeretei Budapest VII. kerületében és egy megyei jogú városban 2011-ben különdíj
Sejtbiológia, sejtélettan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Szabó Imre Lőrinc
Bereczki Dániel
A kannabidiol hatásai humán szőrtüsző külső gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamataira 1. díj
Tarapcsák Szabolcs
A retinoidok hatása az ABCG2 működésére 2. díj
Czakó Nóra
Aranyász Andrea
A TRPV3 ioncsatorna szerepe a humán szebociták lipidtermelésének szabályozásában 3. díj
Horváth Dániel
A miozin foszfatáz szerepe a neurotranszmitter-kibocsátásban különdíj
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina) tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Nagy Erika
A mesterséges és természetes megtermékenyülés útján szülővé vált párok megküzdésének és nevelési attitűdjének összehasonlító vizsgálata 1. díj
Kecskés Judit
Cervix daganat miatt műtéten átesettek szűrési anamnézisének területi különbségei Magyarországon 2. díj
Varga Éva
Kecskés Judit
Méhnyakrák és emlőrák szűrésen való részvételt befolyásoló tényezők összehasonlítása 3. díj
Matlák Tímea
A humán papillomavírus hordozás felmérése HPV pozitív cervicalis atypiában szenvedő nőbetegek férfi partnereinél különdíj
Szülészet-nőgyógyászat, urológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Virágh Henriett
Magas testtömeg-index és terhesség alatti túlzott súlygyarapodás hatása a császármetszést követően kiviselt terhesség kimenetelére 1. díj
Maka Eszter
HE4 - új hatékony segítség a petefészek terimék differenciáldiagnosztikájában 2. díj
Ortutay Rita
Meddőség, andrológiai szemszögből 3. díj
Brezsnyák Petra
Sándor Eszter
Endometrium carcinoma ultrahang vizsgálat különdíj
Tercier prevenció (fizioterápia, orvosi rehabilitáció, ápolás és betegellátás) tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Sipos Valéria
Kovács Nóra
Epidemiológiai jellegzetességek és ellátásbeli sajátosságok vizsgálata cisztás fibrózisban szenvedőknél kórházi és ambuláns betegforgalmi adatok felhasználásával 1. díj
Petrika Hajnalka
A szellemi terhelés és az ülő életmód kedvezőtlen fizikális és pszichés következményei egyetemisták körében, a preventív mozgásterápia lehetőségei 2. díj
Janka Eszter Anna
Természetgyógyászok szolgáltatásainak igénybevételét befolyásoló tényezők vizsgálata cukorbeteg, hipertóniás és hiperkoleszterinémiás felnőttek közt 3. díj
Csenteri Orsolya Karola
Ungvári Tímea
Közintézmények hozzáférhetősége fogyatékossággal élők számára reprezentatív felmérés alapján különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program