A 2013/2014. tanévi helyi TDK konferencia díjazottjainak listája

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igaszságügyi orvostan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Fuder Enikő
A hiszton H3 foszforilációs státuszának immunhisztokémiai vizsgálata különböző mitotikus aktivitással járó myeloid neoplásiákban 1. díj
Jóhanesson, Einar Örn
Effect of unilateral labyrinthectomy on the expression of versican and tenascin-R in the vestibular nuclear complex 2. díj
Katonai Zoltán Zsolt
Alzheimer betegség tüneteit mutató piramis sejtek dendritikus ingerületvezetésének vizsgálata 3. díj
Csokonay Ákos
Agyboncolások klinikopatológiai analízise különdíj
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, traumatológia, ortopédia, idegsebészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Farkas László
Légzésfunkció vizsgálata korai posztoperatív szakaszban VATS lobectomián és thoracothomián átesett betegeknél 1. díj
Urbán Bence Gellért
Menetes tűződrót ellenállása axialis irányú húzóerővel szemben cadaver humerusban 2. díj
Borbély Brigitta
FRONT: egy új pontrendszer a nehéz légút megítélésére 3. díj
Bojti István
Az intraaortikus ballonpumpa kezelés eredményei akut koronária szindrómában a veszélyeztetett miokardiális terület nagyságának meghatározása alapján különdíj
Hajdu Endre
Szepszis és pitvarfibrilláció különdíj
Séber Márton
Kulcscsonttörések operatív kezelése, indikációk, műtéti megoldások különdíj
Biofizika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Zákány Florina
A pórusban levő mutációk hatása a Shaker káliumcsatorna kapuzására 1. díj
Katona Tamás
Fluoreszcencia élettartam és teljes belső visszaverődes mikroszkóp integrált számítógépes vezérlése 2. díj
Hajdu Tímea
Fluoreszcens elisidepsin kötődésének és klaszterizációjának vizsgálata tumoros sejtek membránjában 3. díj
Garlati Bettina
p97 melanotranszferrin ellenes kiméra antigén receptort kifejező transzgén T-sejtek előállítása és szinapszisképzésük vizsgálata különdíj
Biokémia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Rotem, Omri
Factor XIII and NETosis 1. díj
Orbán-Szilágyi Ákos
Alternatív makrofág aktiváció specifikus STAT6 függő transzkripciós faktor hálózat azonosítása egér makrofágokban 2. díj
Somodi Laura
Hurják Boglárka
A véralvadás XIII-as faktorát gátló peptid szintézise és hatásának vizsgálata 3. díj
Szojka Zsófia Ilona
HIV-2 Proteáz In vitro gátlása különdíj
Nagy Ádám
A CaHal3 és CaCab3 fehérjék funkcionális vizsgálata különdíj
Élettan, kórélettan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Pető Attila
A szabad hemoglobin hatásai az érátmérőre 1. díj
Csípő Tamás
Kovács Andrea
A Tranziens Receptor Potenciál Melastatin-4 (TRPM4) moduláció vazokonstriktív és vazodilatatív hatásai 2. díj
Kerek Zsuzsanna
Csípő Tamás
Vasculáris TRPM4 moduláció in vivo hatásai 3. díj
Cseh Beáta
A jobb és a bal kamra celluláris kontraktilitásának különbségei a poszt-iszkémiás szívelégtelenség patkány modelljében különdíj
Szabó Pálma Tímea
Fazekas Eszter
Növényi kannabinoidok hatása humán faggyúmirigyek biológiai folyamataira különdíj
Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Hurják Boglárka
Alvadási paraméterek változása a vesebetegek fokozott trombotikus kockázatában 1. díj
Ujfalusi Szilvia
A plazma omentin szint és a HDL antioxidáns tulajdonságának vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban 2. díj
Tornai Dávid
CD163 makrofág scavanger receptor szerepe a májcirrhosis patogenezisében és jelentősége a kórlefolyás előrejelzésében 3. díj
Katona Tímea
A szérum vaspin szintjének és a HDL-hez kötött paraoxonáz-1 aktivitásának vizsgálata obezitásban különdíj
Tas Borbála Nauzika
A HDL antioxidáns tulajdonságai és a nesfatin-1 szérumszintjének lehetséges összefüggései II-es típusú cukorbetegekben különdíj
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Gaál Zsuzsanna
Különféle statinok vázizomsejtek kalciumhomeosztázisára kifejtett hatásai 1. díj
Zilinyi Rita
A medvehagyma (Allium ursinum) kardioprotektív hatásainak vizsgálata magas koleszterin tartalmú diétán tartott New Zealand nyúl modellen 2. díj
Biró Annamária
A hiperkoleszterinémia időfüggő hatásai a szívfunkciókra, nyúl modellen 3. díj
Gédra Luca Borbála
Vinblasztin-rezisztens Caco-2 sejtek szelektálása és jellemzése különdíj
Fogorvostudományok tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Papp Krisztina
Polyák Angéla
A HSP 60 fehérje kifejeződése és feltételezett szerepe a fogfejlődés során 1. díj
Lampé Krisztina
Extrém alacsony születési súlyú gyermekek fogászati vizsgálata 2. díj
Ordeman, Tamir
Effects of 40% Hydrogen-peroxide in two methods of application and the effect of GC Tooth Mousse on bleached enamel 3. díj
Agócs József
Otthoni fogfehérítő készítmények fogzománcra gyakorolt hatásának vizsgálata különdíj
Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Nativ, Omri
The nephroprotective effect of Tadalafil 1. díj
Törköly Tamás Máté
Priapizmus etiológiája és terápiája a klinikai gyakorlatban 2. díj
Kövér Ágnes
A fehérvérsejtek fagocita funkciója egészséges és preeclampsiás terhességben 3. díj
Pásztor Dorottya
Könnyben lévő mediátorok vizsgálata cornea ektáziákban különdíj
Erdélyi Balázs
Percutan vesekőműtétek hatékonyságának felmérése különdíj
Sipos Attila Gergely
Az érfali merevség vizsgálata preeclampsiával szövődött terhességekben különdíj
Genetika, genomika tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Erdős Edina
Bojcsuk Dóra
Kromatin vizsgálatok az ERα kötőhelyek tanulmányozásához MCF-7 sejtvonalban 1. díj
Nádró Bíborka
Fenotípus és genotípus vizsgálatok familiáris hypercholesterinaemiában 2. díj
Lukács Andrea
Papp Orsolya
Melanoma sejtvonalak genetikai és epigenetikai eltérései 3. díj
Juhász Lilla
A NPC1L1 -133 A>G polimorfizmus hatása az ezetimib monoretápia ApoA1 szintre kifejtett hatékonyságára különdíj
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Baranya Erika
EGFR és KRAS mutáciok vizsgálata tüdő adenocarcinomában 1. díj
Kovács Erika Rozália
Ritka hemorrhagiás diathesisben szenvedő gyermekek komplex laboratóriumi vizsgálata 2. díj
Bíró Veronika
Van-e prediktív értéke a liquor vascularis endothelialis növekedési faktor-szintjének koraszülöttek intraventricularis vérzése esetén? 3. díj
Miliczki Viktória Rita
Intézeti ellátást igénylő, közösségben szerzett pneumonia gyermekkorban különdíj
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kovács Zoltán
Nanopartikuláris gyógyszerhordozó rendszer vizsgálata bronchialis epithel barrier modellen 1. díj
Varga Renáta
Béta-ciklodextrin származékok transzportjának in vitro vizsgálatai 2. díj
Varga Eszter
Antikoaguláns hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise 3. díj
Miskovics Adrienn
Fluoreszcens glikopeptid-származékok szintézise és vizsgálata különdíj
Sztercsa Tamás
Tetraetilén-glikol láncal konjugált izoindol származékok képzése teikoplaninból különdíj
Bege Miklós
Peptid-típusú RNS-mimetikumok szintézise különdíj
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet) tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Radnóty Gergely Tibor
A rezisztens hipertónia új kezelési lehetősége: renális denervációval kapcsolatos eredményeink 1. díj
Kurczina Anita
A szérum ACE2 aktivitás változása a reverz remodelling során reszinkronizációs terápiában részesülő, szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegekben 2. díj
Borbásné Sebestyén Veronika
A kamrai repolariációs markerek, mint T csúcs-vég távolság és aritmogenitási index változásainak összehasonlítása haemodialysissel és haemodiafiltratioval kezelt betegek esetén 3. díj
Balla Patrícia
2 D echocardiographiával illetve szívizom SPECT-tel meghatározott bal kamrai volumetriás adatok összevetése real time 3D szívultrahanggal nyert információkkal nagy kiterjedésű szívizom infarktust elszenvedett betegcsoportban különdíj
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kovács Beáta
Stolcz Tamás Szegedi Zoltán
Stent beültetés hatása a koszorúér háromdimenziós geometriájára - experimentális összehasonlítás 1. díj
Nagy Gergő Kálmán
Összefüggések vizsgálata a páciensek alakja és a PET vizsgálatok zajossága között 2. díj és a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság különdíja
Egeresi Lilla
CT alapú zsírszövet szegmentációs módszerek összehasonlító analízise 3. díj
Dobó Alexa
PET/CT-vel diagnosztizált mellkasi halmozások karakterizálása különböző SUV számolási módszerek felhasználásával különdíj
Balázs Ervin
Szöveti relaxációs idők mérése a Föld mágneses terén különdíj
Kísérletes immunológia, mikrobiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kiss Máté
Az RXR magreceptor aktivációja makrofágokban érképződést elősegítő fenotípus kialakulásához vezet 1. díj
Verebi Enikő
Kothalawala Eliza
Fakultatív pathogén baktériumtörzsek hatása humán keratinociták biológiai folyamataira 2. díj
Pethő Zoltán Dénes
Módosított tenyésztőoldat előállítása K+ - csatorna gátlószerek hatásának optimalizálásához 3. díj
Bubnó Orsolya
Candida soyae, mint félrediagnosztizált opportunista patogén különdíj
Franyó Dorottya
Kórházi fertőzéseket okozó Staphylococcus aureus törzsek virulencia faktorainak vizsgálata különdíj
Monostori Júlia Ágnes
Intenzív terápiás és más fekvőbeteg osztályokon fekvő betegek székletmintáiból izolált kiterjedt spektrumú béta-laktamázt termelő bélbaktériumok integronjainak jellemzése különdíj
Kísérletes onkológia, jelátvitel tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Daubner Roland Róbert
Nem-pszichotróp növényi cannabinoidok lehetséges antitumor hatásainak vizsgálata humán szájüregi laphámcarcinoma eredetű sejteken 1. díj
Varga Dániel
A RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő eredetű ductalis adenocarcinomában 2. díj
Mogyorósi Rita
MikroRNS-ek expressziója hólyag carcinomában 3. díj
Hevér Zsófia
Onkogén jellegű miRNS-ek jelenléte világossejtes vesecarcinomában különdíj
Klinikai és elméleti epidemiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Gergely Gábor
Az Onkológiai Tanszéken 2008-ban megjelent új colorectalis tumoros betegek jellemzői, túlélési adatainak vizsgálata 1. díj
Viszlai Aida
Összehasonlító adatok a sebészi bemosakodási kézmozdulatok hatékonyságának ellenőrzése során a III. éves orvostanhallgatók körében 2. díj és Ifjú Sebész Kutató díj
Óbert Marianna
Egészséges és krónikusan beteg óvodáskorú gyermekek egészségügyi félelmei és a Teddy Maci Kórház, mint lehetséges prevenciós módszer 3. díj
Speker Marianna
Udvari Ágnes
Antitrombin Budapest 3 mutáció alapító hatásának igazolása genetikai markerekkel a magyarországi thrombophiliás populációban különdíj
Kovács Attila
Varga Nándor
Diabétesz indikátorok kinyerése MedSol klinikai adatbázisból különdíj
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Pogácsás Lilla
Biológiai terápia hatása psoriasisban szenvedő betegek szívfunkciós paramétereire 1. díj
Kaáli Eszter
Az atherosclerosis korai markereinek vizsgálata fiatal SLE-s populációban 2. díj
Szalmás Orsolya
A juvenilis és felnőttkori dermatomyositises betegek kórlefolyásának és terápiára adott válaszának összehasonlítása 3. díj
Kolumbár Réka
Szívizomérintettség idiopathiás inflammatorikus myopathiákban három eset kapcsán különdíj
Perge Bianka
Konjugált pneumococcus vakcináció hatékonyságának vizsgálata anti-TNF biológiai terápia alatt álló rheumatoid arthritises betegcsoportban különdíj
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Kovács Sarolta
Antitrombin, protein C, protein S és EPCR gén polimorfizmusok vizsgálata nagy áteresztőképességű módszerrel 1. díj
Udvari Ágnes
Speker Marianna
Új antitrombin mutációk karakterizálása 2. díj
Tóth Brigitta Ildikó
Sysmex XN-1000 hematológiai automata rutin laboratóriumi vizsgálata 3. díj
Kóti Zsuzsa Regina
Kombinált teszt az autoimmun urticaria diagnosztikájában különdíj
Mellkas-, hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Nagyházi Orsolya
Valósidejű in vivo szöveti meghatározás az "intelligens" sebészi kés segítségével, a mellkassebészetben 1. díj
Vass Katalin Kitti
Nem tapintható emlőtumorok dróthurkos jelölésének eredményei a "learning curve" tükrében 2. díj és Ifjú Sebész Kutató díj
Mester Anita
Mikrokeringési változások vizsgálata testicularis torsiót követően létrehozott tunica vaginalis lebeny alkalmazásakor patkányban 3. díj
Bodnár Dorina
A Sebészeti Intézetben három év alatt végzett laparoscopos fundoplicatiók eredményeinek elemzése különdíj
Molekuláris biológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Földvári Zsófia
A chondrocyták CB1 receptor expressziója 1. díj
Kovács Elek Gergő
A humán NOD-like receptor NLRC5 fehérje vizsgálata 2. díj
Szabó Krisztina
A TbPIP39 enzimmel kölcsönható partnerek azonosítása és funkciójának meghatározása a Trypanosoma brucei differenciációjának szabályozásában 3. díj
Tóth Mária
Glikolipid antigénprezentáló K562 sejtvonal létrehozása különdíj
Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Bádogos Ágnes
CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben 1. díj
Stercel Vivien
Trombin aktiválta fibrinolízis inhibitor (TAFI) polimorfizmusok hatása a trombolízis kimenetelére iszkémiás stroke-on átesett betegekben 2. díj
Orosz Miklós
Az alkohol akut hatása a kognitív teljesítményre és a keringés dinamikájára egészséges személyeken 3. díj
Dallos Katalin Mária
Gyermekkori traumatizáció retrospektív vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedőknél különdíj
Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Gaál Zsuzsanna
Mikro-RNS profil vizsgálata akut leukémiában szenvedő betegekben és kontroll sejtvonalakon 1. díj
Jakab Orsolya
K-vitamin függő alvadási faktorok kombinált deficienciáinak vizsgálata 2. díj
Tóth Anett
Melanoma malignum Ipilimumabbal történő kezelése –klinikai esetek 3. díj
Gottlieb Evelin
Szervtranszplantált betegeken előforduló bőrtumorok sajátosságai különdíj
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Nagy Anett Mária
DEOEC Neonatológiai Tanszékén bevezetett hypoglycaemia ellátási protokoll klinikai auditja 1. díj
Pénzes Gabriella
Középiskolások egészségmagatartásának vizsgálata 2. díj
Aszalós Gergely
Kérdőív alapú postoperatív állapotfelmérések elektronikus infrastruktúra-fejlesztése 3. díj
Konyári Erika Mária
Lelki egészség vizsgálat a népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók körében különdíj
Sejtbiológia, sejtélettan tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Aranyász Andrea
A humán szebociták endokannabinoid rendszerének vizsgálata 1. díj
Tamás István
A miozin foszfatáz szerepe a SNAP25 fehérje szabályozásában 2. díj
Földvári Zsófia
A polimodális TRPV receptorok vizsgálata differenciálódó porcsejteken 3. díj
Holb Árpád
LIM-kináz 2 eltérő lokalizációja daganatos sejtekben különdíj
Kothalawala Eliza
Verebi Enikő
Fakultatív pathogén baktériumtörzsek hatása humán faggyúmirigy-eredetű sejtek biológiai folyamataira különdíj
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina), tercier prevenció (fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás) tagozat díjazottjai

Szerző(k) Előadás címe Díj
Szőllősi Gergő József
A szűrésen való részvétel hatása a diabéteszes betegek túlélésére különböző szociodemográfiai tényezők függvényében 1. díj és a Családorvos Kutatók Országos Szervezetének különdíja
Tasi Krisztina
Hosszútávú zenés fizioterápiás tréning program idősek körében 2. díj
Marczis Viktória
A hát- és derékfájás mozgásterápiája pszichiátriai betegek körében 3. díj
Fazekas Erika
Halmozottan sérült gyermekek ADL funkciójának javítása mozgásterápiával különdíj
Tóthné Tóth Bernadett
HPV infekció gyakorisága, klinikai jelentősége és a megelőzésének lehetőségei különdíj
Nagy Anikó
A Kodependencia Kérdőív megbízhatóságának vizsgálata és a kodependensek korai maladaptív sémái különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program