Szakdolgozat védésként elfogadott előadások

Előadó Előadás címe
Agócs József Otthoni fogfehérítő készítmények fogzománcra gyakorolt hatásának vizsgálata
Al-Gaadi Dána Az elektro-mechanikai kapcsolat változása myostatin hiányos egerek vázizmában
Alotaibi, Mohammed Immunohystomchemical analysis of hyaluronan homeostasis in the articular cartilage of PACAP KO mice
Alyami, Hamad Effects of PP2A inhibition on the expression of NR1 subunit of NMDA receptor in different melanoma cell lines
Aranyász Andrea A humán szebociták endokannabinoid rendszerének vizsgálata
Aszalós Gergely Kérdőív alapú postoperatív állapotfelmérések elektronikus infrastruktúra-fejlesztése
Bádogos Ágnes CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben
Balázs Ervin Szöveti relaxációs idők mérése a Föld mágneses terén
Balázs Lídia A súlyos akut pancreatitis konzervatív kezelésének aktuális kérdései
Balla Patrícia 2 D echocardiographiával illetve szívizom SPECT-tel meghatározott bal kamrai volumetriás adatok összevetése real time 3D szívultrahanggal nyert információkkal nagy kiterjedésű szívizom infarktust elszenvedett betegcsoportban
Balogh Enikő Adatok az öltési és csomózási készségek fejlesztése vizsgálataiból a „Mikrosebészeti alapismeretek” kurzus során
Bánhegyi Viktor A cardiovascularis érintettség vizsgálata primer antifoszfolipid szindrómában
Baranya Erika EGFR és KRAS mutáciok vizsgálata tüdő adenocarcinomában
Baranyi Gergő Alifás alkohol metabolitok hatása granulociták fagocitózisára
Bartók Róza Citoreduktív sebészet és HIPEC kezelés: szemléletváltás a metasztatikus hasüregi daganatok terápiájában
Becsei Ágnes Az extracelluláris adenozin gyulladást szabályozó szerepe humán makrofágokban
Bege Miklós Peptid-típusú RNS-mimetikumok szintézise
Biró Annamária A hiperkoleszterinémia időfüggő hatásai a szívfunkciókra, nyúl modellen
Bíró Veronika Van-e prediktív értéke a liquor vascularis endothelialis növekedési faktor-szintjének koraszülöttek intraventricularis vérzése esetén?
Blaga Kincső Takayasu-arteritis klinikai lefolyása
Blaga Kincső Az agyi szaturáció változása carotis endarterectomia során.
Bodnár Dorina A Sebészeti Intézetben három év alatt végzett laparoscopos fundoplicatiók eredményeinek elemzése
Bojcsuk Dóra Az emlő- és endometrium eredetű ERα pozitív sejtvonalak meta-analízise
Bojti István Az intraaortikus ballonpumpa kezelés eredményei akut koronária szindrómában a veszélyeztetett miokardiális terület nagyságának meghatározása alapján
Boldizsár Eszter A HOFI/SH3PXD2B adapter fehérje A2058 melanóma sejtek növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálata
Bor Gergő Ductalis carcinoma in situ (DCIS) és szentinel nyirokcsomó biopszia
Bor Mihály Axilláris recidívák elemzése emlőrák miatt végzett axilláris blokkdisszekciók és "sentinel node" biopsziák után a DE OEC I. sz. sebészeti klinika beteganyagában
Borbásné Sebestyén Veronika A kamrai repolariációs markerek, mint T csúcs-vég távolság és aritmogenitási index változásainak összehasonlítása haemodialysissel és haemodiafiltratioval kezelt betegek esetén
Borbásné Sebestyén Veronika Kv1.3 csatornák mobilitásának vizsgálata immunszinapszisokban
Borbély Brigitta FRONT: egy új pontrendszer a nehéz légút megítélésére
Boruzs Krisztina Születési súlypercentilek változásának vizsgálata
Bubnó Orsolya Candida soyae, mint félrediagnosztizált opportunista patogén
Bujdosó Orsolya Alifás alkohol metabolitok hatása monociták fagocitózisára
Chen, Hsin-Chieh Pathogenesis and treatments of photoaging: review of the literature, and case reports.
Csaba Gábor László Intraokuláris daganatok diagnosztikus és követéses vizsgálati módszerei az egyes esetek tükrében
Csarnainé Pálosi Rita Az öninjekciózás edukációja biológiai terápiával kezelt gyulladásos reumatológiai betegekben
Cseh Beáta A jobb és a bal kamra celluláris kontraktilitásának különbségei a poszt-iszkémiás szívelégtelenség patkány modelljében
Cseh Tímea Methemoglobin vascularis hatásai arteria basilarison
Csehely Szilvia Cytológiai atypia és/vagy HPV pozitivitás miatt végzett konizáció és LEEP műtétek eredményei a DEOEC Női Klinikáján
Csípő Tamás A Tranziens Receptor Potenciál Melastatin-4 (TRPM4) moduláció vazokonstriktív és vazodilatatív hatásai
Csizmarik Anita Fos homodimerizációja élő emlős sejtekben
Csokonay Ákos Agyboncolások klinikopatológiai analízise
Csóti Ágota A vas a ferritin indukciója által gátolja a mesenchymalis őssejtek oszteblaszt irányú differeniációját
Dallos Katalin Mária Gyermekkori traumatizáció retrospektív vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedőknél
Daróczi Natália Thrombophilia irányú vizsgálatok intracranialis vérzésben szenvedett érett újszülötteknél és majdnem érett újszülötteknél
Daubner Roland Róbert Nem-pszichotróp növényi cannabinoidok lehetséges antitumor hatásainak vizsgálata humán szájüregi laphámcarcinoma eredetű sejteken
Deák Dávid Szívkatéteres beavatkozás során keletkezett agyi ischemiás elváltozások követése MRI-vel
Deák Eszter Fehérje citrullináció vizsgálata citrullin ellenes antitest segitségével
Debreceni Ildikó Alfa-melanocyta stimuláló hormon hatásának vizsgálata Caco-2 gyulladásos bélhám modellen
Demeter Tamás István HIV-ellenes, önszerveződő mannobiozid mimetikumok szintézise
Diszházi Gyula Epesav hatása intracelluláris kalcium-transzporterek működésére
Djirackor, Luna Induction of autophagy by different glucose levels in human retinal pigment epithelium
Dobó Alexa PET/CT-vel diagnosztizált mellkasi halmozások karakterizálása különböző SUV számolási módszerek felhasználásával
Doung Nguyen, Thanh Binh Investigation of L-selectin and ADAM17 in chronic lymphocytic leukemia
Dr. Kolozsváriné Harsányi Szilvia Szervezeti kultúra és vezetői attitűd vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
Duró Norbert Fehérjedinamika szerepe a MAVS (Mitochondrial Antiviral Signaling Protein) aggregációjában és ennek hatása a gyulladásos citokin illetve interferon válaszra
Egeresi Lilla CT alapú zsírszövet szegmentációs módszerek összehasonlító analízise
Erdelics Anikó A caspofungin in vitro hatákonyságának vizsgálata Candida krusei klinikai izolátumok ellen
Erdélyi Balázs Percutan vesekőműtétek hatékonyságának felmérése
Erdős Edina Kromatin vizsgálatok az ERα kötőhelyek tanulmányozásához MCF-7 sejtvonalban
Erfán Ágnes A Debreceni Egyetemen központi idegrendszeri daganatok miatt kezelt gyermekbetegek epidemiológiai vizsgálata
Farkas Flóra Betegség-specifikus autoantitestek és a myositis kapcsolata
Farkas László Légzésfunkció vizsgálata korai posztoperatív szakaszban VATS lobectomián és thoracothomián átesett betegeknél
Farkas Zsolt Az anyai hemoglobin és hematocrit értékek gesztációs korra illesztett terhességi referencia tartományai
Fazekas Erika Halmozottan sérült gyermekek ADL funkciójának javítása mozgásterápiával
Fedorishka Viktoriya Osler-Rendu-Weber kór molekuláris genetikai hátterének vizsgálata
Fehér Mónika Az osteoporosis jeleinek reprodukálhatósága panoráma röntgen felvételeken
Fehér Sándor Roma nők és férfiak egészség attitűdjének összehasonlítása
Ferenczi Zsuzsanna Adipokinek kifejeződésének karakterizálása a faggyúmirigyben
Fidler Gábor Egy új korszak hajnala, avagy mérföldkövek az aszpergillózis diagnosztikában
Flaskó Anna Orsolya Kapszazepin hatására nő a primer érzőneuronok intracelluláris kalciumszintje
Földvári Zsófia A chondrocyták CB1 receptor expressziója
Földvári Zsófia A polimodális TRPV receptorok vizsgálata differenciálódó porcsejteken
Fontos Gábor Aminoglikozid rezisztencia mechanizmusok előfordulása klinikai Escherichia coli izolátumokban
Franyó Dorottya Kórházi fertőzéseket okozó Staphylococcus aureus törzsek virulencia faktorainak vizsgálata
Fuder Enikő A hiszton H3 foszforilációs státuszának immunhisztokémiai vizsgálata különböző mitotikus aktivitással járó myeloid neoplásiákban
Gaál Zsuzsanna Különféle statinok vázizomsejtek kalciumhomeosztázisára kifejtett hatásai
Gaál Zsuzsanna Mikro-RNS profil vizsgálata akut leukémiában szenvedő betegekben és kontroll sejtvonalakon
Gajtkó Andrea Asztrocita aktiváció, IL-1 RI és IL-1β expresszió ATP és glutamát hatására
Garami Nóra Az SR kalcium pumpa expresszió változása a vázizom differenciálódás során
Garlati Bettina p97 melanotranszferrin ellenes kiméra antigén receptort kifejező transzgén T-sejtek előállítása és szinapszisképzésük vizsgálata
Gédra Luca Borbála Vinblasztin-rezisztens Caco-2 sejtek szelektálása és jellemzése
Gellén Gabriella Transzglutamináz-mediált atipikus ubikvitin kötés és szerepe a neurodegenerációra jellemző fehérje aggregátum képződésben és eltávolításban
Gercsák Klaudia Lipidanyagcsere zavarok szűrési ajánlásának végrehajtása Magyarországon
Gergely Gábor Az Onkológiai Tanszéken 2008-ban megjelent új colorectalis tumoros betegek jellemzői, túlélési adatainak vizsgálata
Gottlieb Evelin Szervtranszplantált betegeken előforduló bőrtumorok sajátosságai
Gulyás Kristóf Térdízületi sérülések arthroscopos diagnosztikája és műtéti ellátása
Gyöngyösi Alexandra Kamrafibrilláció és az autofágia kapcsolata
Hajas Orsolya Mortalitás a szérum digoxin szint függvényében szívelégtelenségben és pitvarfibrillációban. Retrospektív analízis 503 betegen.
Hajas Sándor A súlyos akut pancreatitis sebészi kezelése
Hajdu Dorottya Zsuzsanna Antipszichotikumok hatása makrofágok funkcionális aktivitására
Hajdu Endre Szepszis és pitvarfibrilláció
Hajdu Krisztina Filaggrin mutáns és vad típusú atópiás dermatitises betegek bőrlézióinak immunhisztokémiai vizsgálata és összehasonlítása
Hajdu Tímea Fluoreszcens elisidepsin kötődésének és klaszterizációjának vizsgálata tumoros sejtek membránjában
Halász Alexandra Pulmonális artériás hypertonia felmérése szisztémás sclerosisban
Harko Brigitta Dohányzási szokások felmérése fiatalkorúak körében Karcag és környékén
Helgadottir, Solveig Lind Effect of PACAP on BMP signalling pathway of UMR-106 osteoblastic cell line
Hevér Zsófia Onkogén jellegű miRNS-ek jelenléte világossejtes vesecarcinomában
Holb Árpád LIM-kináz 2 eltérő lokalizációja daganatos sejtekben
Hurják Boglárka Alvadási paraméterek változása a vesebetegek fokozott trombotikus kockázatában
Ilková Alica Fizikai állapot felmérése és fejlesztése súlyos haemophiliás betegek körében
Imre Alexandra A retardált koraszülöttek glükóz-anyagcseréje
Jablonkai Balázs A fémsztent és a gyógyszerkibocsátó sztent hatása a vérlemezkék aktivációjára
Jakab Orsolya K-vitamin függő alvadási faktorok kombinált deficienciáinak vizsgálata
Jankó Laura Primer trigeminalis afferensek eloszlása béka nyelvmozgató motoneuronjain
Jászberényi Balázs József A haptoglobin polimorfizmus és rosiglitazon kezelés hatása az arteria carotis intima-media vastagságra 2-es típusú diabeteses betegekben 7 éves követés során
Jóhanesson, Einar Örn Effect of unilateral labyrinthectomy on the expression of versican and tenascin-R in the vestibular nuclear complex
Jonsson, Hermann Páll Diagnostic value of the FDG PET heterogeneity parameters in patients with solid pulmonary nodules
Joó Réka Hosszú távú hiperkoleszterinémia molekuláris biológiai hatásainak vizsgálata nyúl szív modellen
Juhász Lilla A NPC1L1 -133 A>G polimorfizmus hatása az ezetimib monoretápia ApoA1 szintre kifejtett hatékonyságára
Juhos Katalin Új humán polyomavírusok prevalenciájának vizsgálata
Kaáli Eszter Az atherosclerosis korai markereinek vizsgálata fiatal SLE-s populációban
Kaáli Eszter A pulzáló mágneses erőtér fizioterápia során észlelt szubjektív keringésjavító hatásának objektivizálása angiológiai vizsgálatokkal perifériás érbetegekben
Kalinák József Strukturális agyi hálózatok variabilitásának vizsgálata
Kállai Krisztina A TIMAP új fehérje kölcsönhatásának és fiziológiai szerepének vizsgálata
Karczagi Lilla A mentális betegekhez való viszonyulás vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
Katona Cintia Diszfunkcionális attitűdök kérdőív magyar nyelvű változatának tesztelése magyarországi eseti mintán
Katona Tamás Fluoreszcencia élettartam és teljes belső visszaverődes mikroszkóp integrált számítógépes vezérlése
Katona Tímea A szérum vaspin szintjének és a HDL-hez kötött paraoxonáz-1 aktivitásának vizsgálata obezitásban
Katona Vencel Termoszenzitív TRP csatornák kifejeződése és szerepe humán podocytákban
Katonai Zoltán Zsolt Alzheimer betegség tüneteit mutató piramis sejtek dendritikus ingerületvezetésének vizsgálata
Kecsmár Nóra Az orális mucositis vizsgálata chemoterápiával kezelt gyermekek körében
Kéki Tamás Az adenozin 2A receptor és a cathepsin D fehérje kölcsönhatásának jellemzése makrofágokban
Kerek Zsuzsanna Vasculáris TRPM4 moduláció in vivo hatásai
Kicsák Máté Szénhidrát hordozóhoz kapcsolt teikoplanin származékok szintézise
Király Anna A hypoxia és az elisidepsin kötődése közötti összefüggés vizsgálata humán emlőtumor mintákon
Kis Gyöngyi Méhnyakrák szűrésen való alacsony részvétel okainak vizsgálata a compliance javítás érdekében
Kiss Fruzsina A mindennapos testnevelés, mint prevenciós tényező serdülőkorban
Kiss Máté Az RXR magreceptor aktivációja makrofágokban érképződést elősegítő fenotípus kialakulásához vezet
Kókai Éva Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs hatások átfedéseinek vizsgálata egér PPN neuronokon
Kolumbár Réka Szívizomérintettség idiopathiás inflammatorikus myopathiákban három eset kapcsán
Komáromi Erzsébet Clostridium difficile – figyelőszolgálat tapasztalatai egy megyei kórház beteganyagában
Kőmüves Renáta Gyulladásos folyamatok, infravörös emisszió intenzitás mérése gyermekkorban.
Konyári Erika Mária Lelki egészség vizsgálat a népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók körében
Kothalawala Eliza Fakultatív pathogén baktériumtörzsek hatása humán faggyúmirigy-eredetű sejtek biológiai folyamataira
Kóti Zsuzsa Regina Kombinált teszt az autoimmun urticaria diagnosztikájában
Kovács Attila Diabétesz indikátorok kinyerése MedSol klinikai adatbázisból
Kovács Beáta Stent beültetés hatása a koszorúér háromdimenziós geometriájára - experimentális összehasonlítás
Kovács Dávid Az akut szívelégtelenségben alkalmazott intraaorticus ballonpumpa kezelés szövődményeinek vizsgálata
Kovács Elek Gergő A humán NOD-like receptor NLRC5 fehérje vizsgálata
Kovács Erika Rozália Ritka hemorrhagiás diathesisben szenvedő gyermekek komplex laboratóriumi vizsgálata
Kovács Éva Lilla Latissimus dorsi musculocutan lebeny mikrokeringésének intra- és posztoperatív vizsgálati eredményei ischaemia-reperfusiót követően patkány modellen
Kovács Róbert Tenyésztési eredmények szájsebészeti mintákból az elmúlt tíz évben az antibiotikum-rezisztenciaváltozások tükrében
Kovács Sarolta Antitrombin, protein C, protein S és EPCR gén polimorfizmusok vizsgálata nagy áteresztőképességű módszerrel
Kovács Zoltán Nanopartikuláris gyógyszerhordozó rendszer vizsgálata bronchialis epithel barrier modellen
Kövér Ágnes A fehérvérsejtek fagocita funkciója egészséges és preeclampsiás terhességben
Kulcsicka-Gut Judit Az anyai életkor összefüggései a koraszüléssel
Kurczina Anita A szérum ACE2 aktivitás változása a reverz remodelling során reszinkronizációs terápiában részesülő, szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegekben
Küzmös Balázs A gyulladásos bélbetegségek és a hajban lévő mikroelemek kapcsolata
Lampé Krisztina Extrém alacsony születési súlyú gyermekek fogászati vizsgálata
Le, Vu Thanh Hien Laparoscopic distal pancreatectomy preserving the spleen
Leveleki József Az agytályog intenzív terápiája
Lódi Mária GABAerg ’fuziformis’ sejtek szinaptikus célelemei a macska primer látókéregben
Lőrincz Judit A kombinált teszt jelentősége a leggyakoribb kromoszómális aneuploidiák prenatális diagnosztikájában
Lovas Szilvia A széklet calprotectin- teszttel szerzett klinikai tapasztalatok vastagbélbetegségekben
Lukács Andrea Melanoma sejtvonalak genetikai és epigenetikai eltérései
Lukács Ráhel A PET/CT diagnosztikus pontossága melanoma malignumban
Maradi Balázs Attila Arteria cerebri mediában mért áramlás carotis endarterectomiában
Marczis Viktória A hát- és derékfájás mozgásterápiája pszichiátriai betegek körében
Margitai Zoltán A hyperthyreosis kezelésének hatása az anyagcsere paraméterekre és a centrális vérnyomásra Graves-Basedow kórban
Márton Judit A PARP-2 hatása az izom koleszterol háztartására
Matika István A combnyaktörés epidemiológiai vonatkozásai, a protézisbeültetés előnyei és hátrányai
Mester Anita Mikrokeringési változások vizsgálata testicularis torsiót követően létrehozott tunica vaginalis lebeny alkalmazásakor patkányban
Mező Brigitta Cutan T-sejtes lymphoma retrospektív vizsgálata a DEOEC Bőrgyógyászati Klinikán az elmúlt 10 éves periódusban
Micskei Orsolya Policisztás Ovárium Szindrómában szenvedő nők életminőségének és testképének vizsgálata
Mikó Márton Kettes típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek LDL és HDL szubfrakció analízise
Miliczki Viktória Rita Intézeti ellátást igénylő, közösségben szerzett pneumonia gyermekkorban
Miltner Noémi Mesenchymális tulajdonságú őssejtek immunszuppresszív hatásának vizsgálata monocita- eredetű dendritikus sejtekben
Miskovics Adrienn Fluoreszcens glikopeptid-származékok szintézise és vizsgálata
Mogyorósi Rita MikroRNS-ek expressziója hólyag carcinomában
Molnár Sarolta Reszinkronizációs kezelésre adott terápiás válasz az életkor függvényében
Monostori Júlia Ágnes Intenzív terápiás és más fekvőbeteg osztályokon fekvő betegek székletmintáiból izolált kiterjedt spektrumú béta-laktamázt termelő bélbaktériumok integronjainak jellemzése
Munkácsi Brigitta Serdülők egészségi állapotát befolyásoló pszichológiai védőfaktorok összehasonlító vizsgálata
Nádró Bíborka Fenotípus és genotípus vizsgálatok familiáris hypercholesterinaemiában
Nádró Bíborka Az autoantitestek hozzájárulhatnak a terápia rezisztens szívelégtelenséghez
Nagy Ádám A CaHal3 és CaCab3 fehérjék funkcionális vizsgálata
Nagy Anett Mária DEOEC Neonatológiai Tanszékén bevezetett hypoglycaemia ellátási protokoll klinikai auditja
Nagy Anikó A Kodependencia Kérdőív megbízhatóságának vizsgálata és a kodependensek korai maladaptív sémái
Nagy Fruzsina Származtatott thrombocyta paraméterek vizsgálata különböző laboratóriumi módszerekkel
Nagy Gergő Kálmán Összefüggések vizsgálata a páciensek alakja és a PET vizsgálatok zajossága között
Nagy Pál A Hodgkin - lymphoma kezelésének késői szövődményei
Nagy Valéria Kataláz gén polimorfizmusainak vizsgálata macrocyter anaemiás betegcsoportban (2., 4., 9. exonok)
Nagy Zsófia A gyógyszerváltások gyakorisága és okai TNF gátló kezelés során spondylitis anklopoeticas betegekben
Nagyházi Orsolya Valósidejű in vivo szöveti meghatározás az "intelligens" sebészi kés segítségével, a mellkassebészetben
Nativ, Omri The nephroprotective effect of Tadalafil
Óbert Marianna Egészséges és krónikusan beteg óvodáskorú gyermekek egészségügyi félelmei és a Teddy Maci Kórház, mint lehetséges prevenciós módszer
Oláh Nikolett HPV31 E6 onkogének funkcionális vizsgálata
Olayanju, Oluwafaradamilola Pros and Cons of FRET measurement with LUB08, a new long-shift probe
Orbán-Szilágyi Ákos Alternatív makrofág aktiváció specifikus STAT6 függő transzkripciós faktor hálózat azonosítása egér makrofágokban
Ordeman, Tamir Effects of 40% Hydrogen-peroxide in two methods of application and the effect of GC Tooth Mousse on bleached enamel
Orosz Alexandra A pozitív pszichológia paradigmája: a vallás, mint vitalitásgenerátor
Orosz Miklós Az alkohol akut hatása a kognitív teljesítményre és a keringés dinamikájára egészséges személyeken
Papp Krisztina A HSP 60 fehérje kifejeződése és feltételezett szerepe a fogfejlődés során
Papp Szilvia Az inhalációs nitrogén-monoxid (iNO) terápia és a magas frekvenciás (HFO) lélegeztetés alkalmazásának eredményessége újszülöttek és koraszülöttek pulmonális hipertóniájában
Papp Zoltán Ferenc Laparoscopos myoma enucleált nők vizsgálata
Papréti Nóra A (Metil-11C)-kolin tartalmú PET(Pozitron Emissziós Tomográf) radiogyógyszer stabilitás vizsgálata HPLC-vel
Pásztor Dorottya Könnyben lévő mediátorok vizsgálata cornea ektáziákban
Pató Zsuzsanna Vad típusú és diszpáz indukálta PVR vizsgálata kétdimenziós gélelektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével egér üvegtesti mintákból
Pénzes Gabriella Középiskolások egészségmagatartásának vizsgálata
Peregovits Nóra Plazmaferezissel kezelt Guillain-Barré szindrómás betegek klinikai és laboratóriumi leleteinek elemzése
Perge Bianka Konjugált pneumococcus vakcináció hatékonyságának vizsgálata anti-TNF biológiai terápia alatt álló rheumatoid arthritises betegcsoportban
Pethő Dávid A kén-hidrogén donor molekulák gátolják az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) oxidációját
Pethő Zoltán Dénes Módosított tenyésztőoldat előállítása K+ - csatorna gátlószerek hatásának optimalizálásához
Pető Attila A szabad hemoglobin hatásai az érátmérőre
Pinczés László Imre A heveny myeloid leukémiáról szerzett tapasztalataink a 2007-2014 között kezelt betegeink kapcsán
Pintye Diana A koraszülések demográfiai háttere
Pisák Annamária Silybum marianum (Máriatövis, Milk Thistle) olajból és porból készített krém in vitro és in vivo vizsgálata
Pogácsás Lilla Biológiai terápia hatása psoriasisban szenvedő betegek szívfunkciós paramétereire
Pogonyi Balázs Családon belül elkövetett erőszakos események vizsgálata az életellenes cselekmények között Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008-tól 2012-ig tartó időszakban
Radnóty Gergely Tibor A rezisztens hipertónia új kezelési lehetősége: renális denervációval kapcsolatos eredményeink
Rebenku István Caspofungin hatékonyságának in vivo vizsgálata Candida albicans klinikai izolátumok ellen neutropéniás egérmodellben
Rehó Bálint Magreceptorok és ligandkötő mutánsaik mobilitásának és kölcsönhatásának vizsgálata fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával
Rencsisovszki Gábor Discitisek előfordulása a DEOEC Idegsebészeti Klinikán 2008-2012 között
Rotem, Omri Factor XIII and NETosis
Rozsnyai Beatrix Maria A pseudomyxoma peritonei CRS es HIPEC kezelese
Sághy Tibor Intracelluláris cAMP szintet növelő vegyületek hatásának vizsgálata a transzglutamináz 2 enzim kifejeződésére egér tímusz sejtekben
Sári Kinga Dorottya Gingivitisz és parodontitisz etiológiai faktorainak és bakteriális flórájának vizsgálata
Sarkadi Gréta Új, nanopartikuláris szelénkészítmények összehasonlító vizsgálata
Séber Márton Kulcscsonttörések operatív kezelése, indikációk, műtéti megoldások
Séra Bernadett Anna Farmakovigilancia és gyógyszerinterakciók a beteg szempontjából
Simon Ádám László A szarvasmarha melanokortin-1 receptor gén mutációinak kimutatása PCR-SSCP módszerrel
Sipos Attila Gergely Az érfali merevség vizsgálata preeclampsiával szövődött terhességekben
Sógor Viktória Natív és oxidatívan módosított exogén mitokondriális DNS hatása a humán plazmacitoid dendritikus sejtek fenotípusos és funkcionális sajátosságaira
Soltész Judit Mozgásérzékelő: Lehet új vizsgálati módszer sclerosis multiplexben?
Somodi Laura A véralvadás XIII-as faktorát gátló peptid szintézise és hatásának vizsgálata
Sónyák Ádám Glikopeptid antibiotikumok szubsztituált izoindol származékainak előállítása és antibakteriális aktivitásuk
Speker Marianna Antitrombin Budapest 3 mutáció alapító hatásának igazolása genetikai markerekkel a magyarországi thrombophiliás populációban
Stekler Virág A könny VEGF szintjének változása szaruhártya-átültetést követően
Stercel Vivien Trombin aktiválta fibrinolízis inhibitor (TAFI) polimorfizmusok hatása a trombolízis kimenetelére iszkémiás stroke-on átesett betegekben
Stolcz Tamás A koszorúérfestés 3 dimenziós rekonstrukciójának reprodukálhatósága és klinikai jelentősége stentbeültetés után
Sulina Dóra Korai atherosclerosis súlyos obstruktív alvási apnoeban, CPAP kezelés előtt és után
Suszterics Dóra Hő-shock protein60 elleni antitestek (anti-HSP60) jelenléte és az atherosclerosis kapcsolata kevert kötőszöveti betegségben (MCTD)
Szabó Balázs Cirkadián ritmus vizsgálata KCNQ4 egereken
Szabó Emese A debreceni MiniPET-3 kisállat kamera képalkotó képességének és megbízhatóságának vizsgálata
Szabó Krisztina A TbPIP39 enzimmel kölcsönható partnerek azonosítása és funkciójának meghatározása a Trypanosoma brucei differenciációjának szabályozásában
Szabó Pálma Tímea Növényi kannabinoidok hatása humán faggyúmirigyek biológiai folyamataira
Szalkó Tímea Melinda Cardiovascularis rizikó és szívizomkárosodás krónikus vesebetegekben
Szalmás Orsolya A juvenilis és felnőttkori dermatomyositises betegek kórlefolyásának és terápiára adott válaszának összehasonlítása
Szegedi Zoltán Koszorúér-stentelés elemzése 3D rekonstrukcióval különböző flexibilitású stentek beültetésénél
Szivák Zsófia Egyensúly és propriocepció felmérése és fejlesztése súlyos haemophiliás betegek körében
Szojka Zsófia Ilona HIV-2 Proteáz In vitro gátlása
Szőke Kitti Az angiotenzin II hatása az autofágiás folyamatokra H9c2 sejtvonalon
Szőllősi Gergő József A szűrésen való részvétel hatása a diabéteszes betegek túlélésére különböző szociodemográfiai tényezők függvényében
Sztercsa Tamás Tetraetilén-glikol láncal konjugált izoindol származékok képzése teikoplaninból
Tamás István A miozin foszfatáz szerepe a SNAP25 fehérje szabályozásában
Tas Borbála Nauzika A HDL antioxidáns tulajdonságai és a nesfatin-1 szérumszintjének lehetséges összefüggései II-es típusú cukorbetegekben
Tasi Krisztina Hosszútávú zenés fizioterápiás tréning program idősek körében
Tolnai Csaba Önemulgeáló rendszerek konzervatív citosztatikumok proliferáció gátlására gyakorolt in vitro hatásvizsgálata HeLa sejtvonalon
Törköly Tamás Máté Priapizmus etiológiája és terápiája a klinikai gyakorlatban
Tornai Dávid CD163 makrofág scavanger receptor szerepe a májcirrhosis patogenezisében és jelentősége a kórlefolyás előrejelzésében
Tóth Anett Melanoma malignum Ipilimumabbal történő kezelése –klinikai esetek
Tóth Brigitta Ildikó Sysmex XN-1000 hematológiai automata rutin laboratóriumi vizsgálata
Tóth Dávid A noszkapin gyűrűnyitási reakciói és a termékek szerkezeti, valamint farmakológiai jellemzése
Tóth Mária Glikolipid antigénprezentáló K562 sejtvonal létrehozása
Tóthné Tóth Bernadett HPV infekció gyakorisága, klinikai jelentősége és a megelőzésének lehetőségei
Trang, Bao Khanh Genome-wide analysis of Hepatocyte nuclear factor-1 & -4 binding sites in correlation with maturity-onset diabetes of the young
Udvari Ágnes Új antitrombin mutációk karakterizálása
Ujfalusi Szilvia A plazma omentin szint és a HDL antioxidáns tulajdonságának vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban
Ulu, Udonsi The Knowledge, Attitude and Practices of Health workers in Niger State to HIV/AIDS Patients.
Urbán Bence Gellért Menetes tűződrót ellenállása axialis irányú húzóerővel szemben cadaver humerusban
Vadász Tímea Arthrosisos betegek követése a háziorvosi praxisban
Valikovics Anikó Az akciós potenciál időtartamának beat-to-beat variabilitása kutyaszíven
Vámos Attila Kataláz gén exon 9 C111T polimorfizmusának vizsgálata microcyter anaemiás betegcsoportban
van der Wijk Ibolya Anna Az extracelluláris mátrix expressziós mintázata a patkány bulbus olfactoriusban
Varga Annamária Korai atherosclerosis vizsgálata egészséges személyeken és súlyos obstruktív alvási apnoe-ban
Varga Dániel A RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő eredetű ductalis adenocarcinomában
Varga Eszter Antikoaguláns hatású pentaszacharid-szulfonsav származék szintézise
Varga Nándor József Lakossági attitűd vizsgálata a diabétesz szűréssel kapcsolatban
Varga Renáta Béta-ciklodextrin származékok transzportjának in vitro vizsgálatai
Vass Katalin Kitti Nem tapintható emlőtumorok dróthurkos jelölésének eredményei a "learning curve" tükrében
Végső Máté HIV-1 mutáns kapszid fehérje tisztítása és in vitro karakterizálása
Verebi Enikő Fakultatív pathogén baktériumtörzsek hatása humán keratinociták biológiai folyamataira
Veres Katalin Beáta A retinoblasztoma fehérje (Rb), az Akt-kináz, Erk-kináz és a Bcl-2 fehérje foszforiláltsági állapotának vizsgálata akut myeloid leukémiás (AML) betegekben.
Vincze Tünde Protein foszfatázok ceramid általi aktiválásának hatása THP-1 leukémiás sejtek kemoszenzitivitására
Viszlai Aida Összehasonlító adatok a sebészi bemosakodási kézmozdulatok hatékonyságának ellenőrzése során a III. éves orvostanhallgatók körében
Zabolai Edit A kataláz enzimet kódoló gén -776. nukleotidjának vizsgálata kontroll és beteg egyéneknél
Zákány Florina A pórusban levő mutációk hatása a Shaker káliumcsatorna kapuzására
Zilinyi Rita A medvehagyma (Allium ursinum) kardioprotektív hatásainak vizsgálata magas koleszterin tartalmú diétán tartott New Zealand nyúl modellen

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program